Vente de Maison

Par où commencer

Verkoop van uw huis

Waar te beginnen

Nous voyons régulièrement des gens rencontrer des problèmes lors de la vente de leur maison. La vente n’est pas toujours assez rapide. Cela entraîne parfois des problèmes pratiques ou financiers. Des problèmes pratiques ? Prenez votre santé, par exemple. Cela peut causer des problèmes. De telle sorte qu’il n’est pas vraiment sûr de vivre de manière indépendante. Maintenir la maison et, souvent, un peu de terrain, posera des problèmes. La négligence en est le résultat et cela ne fait aucun bien au prix de vente.

Des problèmes lors de l’achat d’une maison aux Pays-Bas ? Les prix de l’immobilier aux Pays-Bas sont différents de ceux que vous aviez à votre départ. Si la maison française doit contribuer au financement de la maison néerlandaise, la situation peut être délicate.

Le propriétaire de la maison n’est plus en mesure de vivre de façon autonome et doit être admis dans une maison de retraite. Allez-vous choisir une maison de repos française ? Ou choisirez-vous de vivre dans une maison de retraite aux Pays-Bas ? Comment s’y prendre ? Est-ce possible ? Et que faire du maison français? Vous, ou vos proches, pouvez vraiment ne pas savoir quoi faire. Par où faut-il commencer ? En bref, les avantages sont devenus de véritables fardeaux. 

Wij signaleren regelmatig dat mensen bij verkoop van hun huis tegen problemen aanlopen. Verkoop gaat niet altijd snel genoeg. Daardoor ontstaan soms praktische of financiële problemen . Praktische problemen? Denkt u dan bijvoorbeeld aan de gezondheid. Die kan dwars gaan liggen. Zodanig dat het niet echt veilig meer is om nog zelfstandig te wonen. Het bijhouden van woning en vaak ook nog wat terrein, gaat voor problemen zorgen. Verwaarlozing is het gevolg en dat doet de verkoopprijs natuurlijk geen goed.

Problemen bij de aankoop van een woning in Nederland? De huizenprijzen in Nederland zijn toch anders dan toen u uit Nederland vertrok. Wanneer het Franse huis dan mede moet zorgen voor financiering van het Nederlandse huis, kan de situatie lastig worden.

De eigenaar van de woning is niet meer in staat zelfstandig te wonen en moet noodgedwongen opgenomen worden in een verpleeghuis. Kiest u voor een Frans maison de repos? Of wordt  de keuze wonen in een verpleeghuis in Nederland. Hoe regelt u dat? Wat komt daar bij kijken? Kan dat zomaar? En wat moet er dan met het Franse huis? U of uw naasten kunnen echt met de handen in het haar zitten. Waar moeten we beginnen? Kortom ‘de lusten zijn nu echt lasten’ geworden.  

Ce que nous faisons pour vous

Wat doen wij voor u ?

Vous nous racontez votre histoire et nous faisons l’inventaire de votre problème. Nous vous conseillons sur les possibilités qui s’offrent à vous dans votre situation spécifique. De simples conseils que vous pouvez mettre en pratique vous-même, à une solution complète. Toujours en pleine concertation avec vous et en tenant compte autant que possible de vos besoins et de vos souhaits. Profitez de notre expertise et de notre bon réseau néerlandais et français. Vous souhaitez obtenir plus d’informations ou vous avez une autre situation difficile que vous ne pouvez pas gérer ? N’hésitez pas à nous contacter sans aucune obligation.

U doet uw verhaal en vervolgens inventariseren wij uw probleem. We adviseren u wat in uw specifieke situatie de mogelijkheden zijn. Van eenvoudige tips waarmee u zelf aan de slag kunt, tot van A tot Z geregeld. Altijd volledig in overleg met u en zoveel mogelijk rekening houdend met wat u nodig heeft en met uw wensen. Maak gebruik van onze expertise en ons goede Nederlandse en Franse netwerk. Wilt u meer informatie of zit u met een andere lastige situatie waar u even geen raad mee weet? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op.